Despre Asociația profesională Geommed

despre

Asociația Profesională Geommed a fost înființată în anul 2000, ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, independentă, nepatrimonială, non-profit, având sediul în str. Plaiului, nr. 22A, localitatea Baia Mare, județul Maramureș.

Asociația are drept scop regenerarea și dezvoltarea durabilă a zonelor afectate de schimbări structurale. În accepțiunea Geommed regenerarea și dezvoltarea durabilă a comunităților miniere reprezintă o dezvoltare continuă bazată pe resurse regenerabile, administrate eficient în folosul și cu participarea activă a comunităților.

Serviciile și proiectele implementate de către Asociația Profesională Geommed au vizat inițiative legate de protejarea mediului înconjurator dar și acțiuni privind sprijinirea dezvoltarii durabile a României, încurajând crearea și dezvoltarea cooperarii în domeniul protecției mediului înconjurator, ecologie și conservarea biodiversității și prin elaborarea de strategii și planuri de regenerare durabilă a comunităților afectate de restructurari industriale. Asociația este implicată atât la nivel național cât și la nivel european prin promovarea proiectelor și strategiilor elaborate la seminarii și conferinte europene și în publicații internaționale de specialitate.

Obiectivele prevăzute în statutul organizației vizează:

- Cercetarea științifică, acceptată și promovată ca fundament al procesului dezvoltarii durabile în Comunitățile asistate;

- Educație și (in)formarea profesională, civică și partenerială, estimată și aplicată ca platformă de cooperare pentru dezvoltarea durabilă;

- Managementul integrat, durabil (bazat pe cele mai bune practici) al dezvoltării locale, al resurselor sale naturale, promovat și aplicat pe baza politicilor, strategiilor, programelor, proiectelor și acțiunilor elaborate și implementate participativ, partenerial;

- Protecția și rationalizarea exploatării mediului hidrogeologic;

- Gestionarea rațională si reciclarea deșeurilor;

- Conservarea și protecția mediului geologic și a siturilor poluate;

- Promovarea și susținerea protecției mediului în activitățile socio-economice comunitare;

- Crearea și dezvoltarea cooperării privind protecția mediului înconjurător, ecologie și conservarea Biodiversității;

- Diminuarea dezechilibrelor ECO - regionale existente;

- Fundamentarea cunoștințelor teoretice și practice privind protecția mediului înconjurător, conservarea Biodiversității și de geologia mediului.

01 Emanuel Luca banner1  Despre noi 1  Despre noi 2

Custodie 

Ca urmare a încheierii Convenției de Custodie nr. 321/27.02.2014, Asociația Profesională Geommed a devenit custode al ariei naturale protejate ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului. De asemenea, în data de 18.07.2017 Asociația Profesională Geommed a semnat Actul Adițional nr.2 cu noua autoritate responsabilă, respectiv Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

 

Proiecte 

Asociatia Profesionale Geommed s-a implicat in implementarea mai multor proiecte, dupa cum urmeaza:

AN(I)CONTRACTOR (PROIECT)CONTRACT (SCOP)
2015 - 2016 Asociația Microregională Mara-Natur Baia Sprie (C421000011262685704/ 22.06.2015 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală în Microregiunea Mara-Natur/ LEADER PNDR) Servicii de consultanță pentru elaborarea strategiei de dezvoltare microregională în cadrul proiectului
2014 - 2015 Asociația WWF Programul Dunare-Carpați România (Proiect Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România - Swiss Intermediate Body) “Servicii de consultanță în vederea îmbunătățirii Planului Strategic al județului Maramures pe domeniile Natura 2000 și Dezvoltare Rurala” (Participare și asistență în construcția partenerială a Platformei N2000MM și elaborarea Strategiei de Dezvoltare N2000 Maramureș
2014 - 2015 Asociația “Grupul Milvus” (EME Natura 2000 - Manageri eficienți pentru o Natură 2000 Eficientă, Life+)

1) realizarea Ghidului de Planificare Strategica
(2) servicii de analiză și consultanță tehnică în vederea pregătirii materialelor și facilitarea a două seminarii de informare cu tema ‘Planificare strategică pentru managementul durabil al resurselor naturale”


2) Servicii de analiză și consultanță tehnică în vederea Elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Grupului de Acțiune Locala GAL Dealurile Târnavelor.

2014

*ProPark – Fundația pentru Arii Protejate (Sălbaticia din Carpați, bogatie pentru oameni/ Programul de Cooperare Româno – Elvețian)

*ProPark – Fundația pentru Arii Protejate (Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România/ Programul de Cooperare Româno – Elvețian )

*ProPark – Fundația pentru Arii Protejate (Cresterea oportunitatilor de educatie in domeniul dezvoltarii durabilepentru managerii de arii protejate din Romania/DBU)

Training: managementul resurselor naturale – planificare strategică
2013 Centrul Județean de Informare Turistică MaramuresInfoTurism, Județul Maramures (Mobilitate și Turism Durabil în ariile sensibile din Alpi și Carpați - ACCESS2MOUNTAIN -
SEE/B/0007/3.1/X).
Realizarea unei strategii și a unui plan de acțiune cu privire la mobilitate în zona periferică (sensibilă) a Carpaților: România/Maramureș (acordarea de sprijin autorităților responsabile de dezvoltarea transportului în zona țintă cu un document care să ofere o strategie exhaustivă de dezvoltare a transportului multimodal.
2013 Asociația Microregională Mara-Natur Baia Sprie (C4312011062685706/ 25.01.2012 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală în Microregiunea Mara-Natur/ LEADER PNDR) Servicii legate de realizarea unor studii ale zonei: (1) Evaluarea capacității organizaționale și locale de implementare a Planului de Dezvoltare Microregională / (2) Profilul Socio - Economic al Microregiunii
2011 - 2012 Orașul Baia Sprie - Calificarea și reaclificarea – O șansă pentru viitorul tău - FSE –
POSDRU – Axa 5, D.M.I. 5.1
Servicii în organizare sesiuni de instruire
2010 - 2012 Serviciul Public de Asistență Socială – Baia Mare, - Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect, asistență și consiliere juridică în cadrul proiectului
Centrul Comunitar Romanii –reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii în care va funcționa centrul rezidențial pentru romi – dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviilor sociale din Baia Mare - FEDER –program POR, Axa 3, DMI 3.2
Asistență tehnică de specialitate management de proiect
Asistență tehnică de specialitate juridică
Asistență tehnică de specialitate dezvoltare socială
Asistență tehnică de specialitate in dezvoltare instituțională
2010 Universitatea Babes Bolyai, Facultatea de Ingineria Mediului – Convergența pregătirii universitare cu viața activa - FSE – POSDRU – Axa 2, D.M.I. 2.1 Servicii educaționale pe baza de tip parteneriat
Coordonare activități didactice practice

2008

Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere Baia Mare, Maramureș - Evaluarea impactului social pe baza metodologiei SIA (Social Impact Assesment) pentru perimetrul minier Valea Florilor, Comuna Ploscoș, jud. Cluj în vederea completării documentației de obținere a licenței de exploatare zăcământ de sare Valea Florilor. Servicii elaborare documentație evaluare impact social și Dezvoltarea managementului comunitar, conform metodologiei Legii minelor și a ordinelor ANRM
2007 Fundația Acțiunea Civică București - Studii și cerecetari privind situația socială și a forței de muncă în județul Maramureș - PHARE –Programul Coeziune Socială și Economică –Dezvoltarea Resurselor Umane RO 2004 Servicii de specialitate în dezvoltare socială
Servicii de analiză
2006 - 2007 Federatia ONG-urilor din județul Maramureș - Servicii de management de proiect în cadrul proiectului “ECOCITY – Civic Management” - PHARE Fondul de dezvoltare a societății civile 2004 Servicii de management de proiect
Servicii de dezvoltare instituțională
2006 EPTISA International - Elaborarea raportului de mediu aferent Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor, Regiunea de Dezvoltare Centru, Romania Servicii elaborare documentatie evaluare impact social si Dezvoltarea managementului comunitar, conform metodologiei Legii minelor si a ordinelor ANRM
2007 Fundatia Actiunea Civica Bucuresti - Studii si cerecetari privind situatia sociala si a fortei de munca in judetul Maramures - PHARE –Programul Coeziune Sociala si Economica –Dezvoltarea Resurselor Umane RO 2004 Servcii de specialitate in dezvoltare sociala
Servicii de analiza
2006 - 2007 Federatia ONG-urilor din judetul Maramures - Servicii de management de proiect in cadrul proiectului “ECOCITY – Civic Management” - PHARE Fondul de dezvoltare a societatii civile 2004 Servicii de management de proiect
Servicii de dezvoltare institutionala
2006 EPTISA International - Elaborarea raportului de mediu aferent Planului Regional de Gestionare a Deseurilor, Regiunea de Dezvoltare Centru, Romania Servicii de consultanță specific
Dezvoltare instituțională beneficiar raport
2006 - 2008 Orasul Baia Sprie - Strategia de Dezvoltare a Orasului Baia Sprie, jud. Maramures Servicii de dezvoltare institutionala a beneficiarului in scopul planificarii dezvoltarii locale
Elaborare strategie de dezvoltare prin participare publica
Servicii de dezvoltare comunitara prin management comunitar
2005 - 2006 Proiect „Planul de Management al biodiversitatii si al zonei umede Lac Nistru, domeniul comunitar Nistru, ca promotor al Eco_dezvoltarii prin actiuni comintare” finantat de Fundatia pentru parteneriat din Miercurea Ciuc Management de proiect
Implementarea activitatilor proiectului
Dezvoltarea capacitatii organizationale tehnice si a resurselor umane la nivel organizatie si comunitar
2005 Petrom SA - Evaluarea Obiectivelor pentru Operatiuni Viitoare pentru SC PETROM SA Elaborare rapoarte de evaluare de mediu pentru operatiunile viitoare PETROM in conformitate cu standardele de mediu
2004 - 2005 Proiect “Centrul de Resurse Eco_Bussines” Program Ecobussines al Fundatiei pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc Servicii de dezvoltare de ECO_Bussines la nivelul judetului
Servicii de management de proiect in domeniul mediului
Gestionare Club Eco_Business Maramures
2004 Fundatia Actiunea CIVICA Bucuresti - Elaborare studiu privind reconstructia ecologica a haldelor miniere si a platoului de sosire a partiei de schi din zona “La Icoana” Orasul Cavnic, diagnostic si solutii practice de reconstructie ecologica” Servicii de studii, analize si de recosntructie ecologica a siturilor poluate industrial de industria miniera
2003 - 2004 Royal Haskoning - Proiect “Inchiderea durabila a minelor prin metoda Evaluarii Impactului Social” - Program MATRA, subcontractor componenta dezvoltare institutionala comunitara si training comunitar Servicii de management comunitar
Servicii de training comunitar
2004 Eptisa International - Organizarea de seminarii si intalniri pentru realizarea PRAM si PLAM-urilor din regiunea de Nord Vest in cadrul contratului de asistenta tehnica de intarire a capacitatii administrative a APM-urilor judetene - Program Phare – Asistenta tehnica RO-0006.14.03 Servicii de planificare, organizare, evaluare si raportare
2003 - 2004 Proiect „O societate civila active pentru imbunatatirea starii de mediu” Program MATRA – partener proiect Asigurarea comunicarii intre partenerii interni si externi proiectului
Asigurarea relatiei cu comunitatea si companiile miniere implicate
Asigurarea asistentei tehnice in implementarea proiectului
2002 - 2003 IMC Consulting – servicii de asistenta tehnica in „Reconversia Romplumb Baia Mare” – Phare 2002 - 2003 Servicii specifice componenta dezvoltare comunitara si sociala, dezvoltare institutionala.
2001 - 2003 IMC Consulting – proiect „Parteneriat 3B –Intarirea capacitatilor comunitatilor miniere Borsa, Balan, Brad, in identificarea si solutionarea problemelor create de restructurarea sectorului minier, finantaor DfiD Facilitare comunitara
Planifcarea regenerarii locale
Elaborare strategii de dezvoltare
2001 - 2002 Proiect „Initierea managementului comunitar al apelor de suprafata in bazinul hidrografic Ilba – Cicarlau” finantator Fundatia pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc Management de proiect
Implementarea activitatilor proiectului
Dezvoltarea capacitatii organizationale tehnice si a resurselor umane