Comunitate locală

comunitate

În luna septembrie 2018, printr-o activitate din cadrul proiectului, a fost efectuat un sondaj de opinie în vederea evaluării gradului de informare si conștientizare a comunității locale din zona ariei naturale protejate Cheile Lăpușului, privind valorile si semnificația rezervației naturale și ale sitului Natura 2000.

Din analiza rezultatelor acestui sondaj, a reieșit faptul că locuitorii acestei zone sesizează un deficit de informare și de cunoaștere a problematicii mediului. Deși instituțiile de învățământ, respectiv școala, au prevăzute în programele lor ore de protecție a mediului, ele par insuficiente și necorelate între ele pe diverse discipline, rezultând un produs insuficient conturat și capabil să producă convingeri și comportamente ecologice în rândul elevilor. 72,6 % din respondenți consideră că activitățile necesare pentru protejarea ariei naturale Cheile Lăpușului ar fi cele de conștientizare și educare a locuitorilor zonei în vederea dobândirii unui comportament ecologic. În același timp, respondenții, în proporție de 100 % au considerat că biodiversitatea, mediul și ecosistemele naturale au nevoie de protecție și conservare.

grafic 1   grafic 2

Proiectul „Planificarea managementului conservării biodiversității in aria naturala protejată ROSCI0030 Cheile Lapușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lapusului” urmărește creșterea nivelului de constientizare si informare a populației cu privire la importanta resurselor naturale locale, la necesitatea unei dezvoltari durabile in acord cu principiile ecologice. Prin urmare, până la finalul perioadei de implementare a proiectului, vor fi organizate 7 intalniri publice de informare si constientizare a comunitatilor locale din arealul vizat de proiect cu privire la valorile ariilor naturale protejate .

Pentru ca elevii și profesorii să fie mai bine informați cu privire la importanța conservării habitatelor și a speciilor de interes comunitar, în perioada 2019-2020, în 7 unități școlare din UAT-urile ariei naturale protejate, se vor organiza ateliere de lucru și discuții in cadrul orelor de dirigenție, biologie și geografie.
Filmele create în cadrul proiectului, precum și acest website vor contribui, de asemenea, la creșterea gradului de informare privind beneficiille pe care situl Natura 2000 il aduce comunităților locale.