Materiale elaborate

A.2.1. Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia

Descarcă pdf

  • Broşură conferință de încheiere a proiectului

Broşură conferinţă de încheiere a proiectului

  • Album conferinţă de încheiere a proiectului

Descarcă Albumul

materiale promovare 01

 
A.2.2.2. Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale, cu privire la valorile ariei naturale protejate, prin organizarea de intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare.
 
A.2.2.4. Creşterea gradului de informare a elevilor şi profesorilor din arealul vizat de proiect, cu privire la importanţa conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 şi din aria naturală protejată de interes naţional, prin organizarea în 7 unităţi şcolare, a unor ateliere de lucru şi discuţii în cadrul orelor de dirigenţie/biologie/geografie, pe baza realizării unei expoziţii itinerante de fotografie şi distribuirea de materiale informative.
  • Broşură

Broşură pentru informarea elevilor

  • Memory stick-uri USB
    Pix
    Tricou
    Şapcă