Arii protejate

Aria naturala protejata ROSCI0030 Cheile Lapusului impreuna cu Aria naturala de interes national 2.583. Cheile Lapusului

Descriere socio-economică

Contextul socio-economic în care se încadrează:

Grupurile țintă au fost identificate în funcție de legatura acestora cu managementul, conservarea și utilizarea resurselor naturale în în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului, împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului”. Acestea sunt în primul rând comunitățile locale ce se găsesc pe teritoriul sau în vecinătatea sitului Natura 2000, locuitorii comunelor; reprezentanți ai administrației publice locale (consilieri, primari) aparținând localităților mai sus menționate; cadrele didactice, dar și elevi; reprezentanți ai firmelor/agenților economici cu activități în vecinătatea și pe teritoriul sitului; asociații ale agricultorilor, fermierilor, propietarilor de terenuri; ONG-uri locale.

Este foarte important ca grupurile menționate să fie informate și să se poată implica astfel încât să beneficieze de avantajele ce derivă din statutul de sit Natura 2000. Având in vedere specificul proiectului care presupune implicarea actorilor relevanti in elaborarea Planului de management, un grup țintă important este cel al instituțiilor statului cu atribuții în gestionarea resurselor naturale. Totodata, un grup țintă este reprezentat de vizitatorii/turiștii, care vor afla mai multe despre patrimoniul natural al sitului Natura 2000 și al altor arii naturale protejate din județul Maramureș și importanța protecției acestora.

Galerie