Conferința de final a proiectului

Un proiect de succes, ajuns la final: „Planificarea managementului conservării biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpuşului împreună cu aria naturală de interes naţional 2.583. Cheile Lăpuşului Cod SMIS 2014+ 119122”
Miercuri, 12 mai, în Căminul Cultural din Vima Mică, s-a desfășurat Conferința de închidere a proiectului „Planificarea managementului conservării biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpuşului împreună cu aria naturală de interes naţional 2.583. Cheile Lăpuşului Cod SMIS 2014+ 119122”, implementat de Asociația Profesională GeoMMed.

Asociația Profesională GeoMMed a fost înființată în anul 2000, ca un grup profesional, implicat în managementul (ingineria) proceselor de regenerare – dezvoltare durabilă în zonele afectate de schimbări structurale. De-a lungul celor 21 de ani de activitate, Asociația a implementat numeroase proiecte, care au devenit ulterior și modele de succes. Acest lucru este valabil și în cazul celui mai recent proiect implementat de GeoMMed, „Planificarea managementului conservării biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpuşului împreună cu aria naturală de interes naţional 2.583. Cheile Lăpuşului Cod SMIS 2014+ 119122”, care a ajuns la final.

Situl Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpuşului (Ord. MMDD 1964/2007), împreună cu Aria Naturală de Interes Naţional 2.583 Cheile (Defileul) Lăpuşului (L.5/2000), au fost instituite pentru a proteja şi conserva un ecosistem unic în România prin dimensiune și rocile în care s-a dezvoltat, care adăpostește habitate și specii de mamifere, amfibieni şi insecte cu o valoare deosebită. Dar, de la înființarea lor, cele două zone protejate, aproape identice ca localizare, nu au avut un Plan de management, solicitat de legislație. În 2014 - GeoMMed a devenit custode al ariei naturale protejate ROSCI0030 Cheile Lăpușului, împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, după parcurgerea procedurii legale de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate (Convenției de Custodie nr. 321/ 27.02.2014), și astfel, a prins contur ideea acestui proiect atât de necesar.

Contractul de finanțare a fost semnat însă în 21.06.2018, având o perioadă de implementare de 36 de luni, până la 31.05.2021. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate și a avut o valoare totală de 3.479.419,22 lei.

Între timp, Ariile protejate au fost preluate, în baza unui act normativ de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), însă GeoMMed a colaborat foarte bine cu această instituție, iar acest parteneriat va continua și în viitor, după finalizarea proiectului, deoarece, recent, ANANP a încheiat cu Asociația GeoMMed un Acord de Colaborare „în vederea administrării unitare și eficiente a ariilor naturale protejate”.

Ultima activitate a proiectului, respectiv Conferința de închidere, a avut loc miercuri, 12 Mai, la Căminul din Vima Mică. Locația nu a fost aleasă întâmplător, deoarece comuna Vima Mică are cea mai suprafață cuprinsă în perimetrul Ariei Protejate. Evenimentul a reunit circa 30 de persoane: reprezentanți ai instituțiilor publice, mass-media, autorități locale, proprietari de pensiuni, localnici etc și s-a desfășurat cu respectarea tuturor normelor de protecție împotriva noului coronavirus. Mai exact, s-a păstrat o distanță de doi metri între participanți, intrarea în sală nu a fost permisă fără mască de protecție și fără dezinfectarea prealabilă a mâinilor. Participanții au primit un pachet cu materiale de informare: mapă, broșură, pix, stick USB cu informații despre proiect și un album.

Gazda și moderatorul întâlnirii a fost Maria Pop, managerul proiectului. Lista prezentărilor a fost deschisă de Sorin Pop, fondatorul GeoMMed, care a prezentat asociația, proiectele și obiectivele ei. Apoi, managerul Maria Pop a vorbit despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului, iar biologul Călin Ardelean a prezentat în detaliu măsurile cuprinse în Planul de Management. Au luat cuvântul și Ioan Oros, viceprimarul comunei Vima Mică; Andrei Enache- Director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș și Sorin Călugăr, reprezentant ANANP Maramureș.

Toți invitații au apreciat modul în care Asociația a implementat acest proiect, felicitând echipa de proiect și asigurând-o în continuare de tot sprijinul și colaborarea. Următorul pas va fi implementarea măsurilor prevăzute în Planul de Management, care pot fi consultate pe site-ul http://cheilelapusului-natura2000.ro/proiect/rezultate.

 Descarcă prezentare proiect (ppt)

Descarcă prezentare masuri de management (ppt)


Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:

 • 2 Sondaje de opinie realizate (înainte de demararea campaniei de conștientizare și după încheierea acesteia – fiecare realizat pe un eșantion de 300 de persoane) și două rapoarte de cercetare a sondajului (înainte și după realizarea campaniei de conștientizare);
 • 1 (un) Studiu de inventariere - cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management;
 • 1 (o) Bază de date ce va conține cartografierea GIS a distribuției speciilor și habitatelor, realizată pentru a fi folosită la elaborarea Planului de management, inclusiv 10 hărți realizate: 1 hartă a Ecosistemelor; 6 hărți cu speciile de Habitate și 3 hărți ale speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului;
 • 1 (un) Studiu privind mediul abiotic din aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, realizat pentru a fi folosit în elaborarea Planului de management;
 • 1 (o) Baza de date ce va conține cartografierea GIS a tuturor factorilor abiotici din zona ariei naturale protejate ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, inclusiv 11 hărți: harta geologică, harta unităților de relief și a densității fragmentării acestuia, harta topografică, hipsometrică, harta expoziției versanților, a pantelor, geomorfologică, hidrografică, a temperaturilor, a precipitațiilor și harta claselor și tipurilor de sol;
 • 1 (un) Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic, inclusiv studiul socioeconomic, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management;
 • 1 (o) Bază de date ce va cuprinde presiunile actuale și amenințările viitoare asupra speciilor si habitatelor din aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, inclusiv 1 harta GIS cu presiuni și amenințări;
 • 1 (un) Studiu de evaluare a stării de conservare cu măsurile de management/conservare pentru speciile și habitatele din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management;
 • 1 (o) Bază de date elaborată ce va cuprinde figurarea spațială a statutului de conservare a speciilor și a habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, inclusiv 9 hărți: 6 hărți ale habitatelor și 3 hărți ale speciilor, folosite la elaborarea Planului de management;
 • 9 Planuri/Protocoale de monitorizare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului;
 • 1 (un) Plan de management elaborat, aferent ariei naturale protejate ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului;
 • 1 (un) Studiu SEA realizat, inclusiv act de reglementare emis aferent Planului de Management și aprobarea planului de management;
 • 2 Conferințe organizate (o conferință de lansare a proiectului și o conferință de încheiere a proiectului și de prezentare a rezultatelor obținute);
 • 7 Întâlniri publice de informare si conștientizare organizate în 7 localități din zona arealului vizat de proiect (o întâlnire pentru fiecare localitate), la care vor participa câte minimum 20 de persoane la (minimum 140 participanți în total);
 • 1 (un) Site web realizat în cadrul proiectului precum și sustenabilitatea acestuia asigurată timp de minimum 5 ani de la terminarea proiectului de către Custode - Asociația Profesională Geommed;
 • 7 Vernisaje (de câte 10 zile fiecare) și 7 ateliere de lucru/întâlniri organizate (câte 1 atelier de lucru în fiecare dintre cele 7 unități școlare considerate);
 • 1 (un) Film documentar și 1 (un) film scurt, tip reclamă, pentru aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului;
 • 3 Sesiuni de instruire, de câte 6 zile fiecare, realizate pentru 6 reprezentanți aparținând Custodelui;
 • 1 (un) Sistem informatic alcătuit din componente hard și soft (conform Planului de achiziții);
 • 1 (un) Set de echipamente IT/electronice și soft utilizate pentru monitorizarea stării de conservare (conform Planului de achiziții);

O echipă UIP funcțională

 • 2 Rapoarte de audit- 1 (un) Contract de Servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și a DA-urilor aferente contractelor subsecvente Contractului de Finanțare.Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.479.419,22 lei.

Valoare totală eligibilă a proiectului este de 3.479.419,22 lei și va fi finanțată astfel:

2.957.506,34 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR;
521.912,88 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.