asjhd

Activitățile proiectului “Planificarea managementului conservării biodiverșității în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lapușului”

Activitatea A.1.

Elaborarea Planului de management pentru aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, in concordanta cu legislatia in vigoare.

Subactivități

A.1.1. Realizarea unui Studiu de inventariere - cartare detaliata a speciilor și a habitatelor de interes comunitar pentru șitul Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, precum și cartografierea GIS a distributiei acestora, informatii ce vor sta la baza elaborarii Planului de management. (2018)

A.1.2. Realizarea unui Studiu privind mediul abiotic din aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, ce va sta la baza elaborarii Planului de management (2018)

A.1.3. Realizarea unui Studiu de evaluare detaliata a impactului antropic asupra ariei naturale protejate ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului și cartografierea GIS spațială a impactului antropic generat in aceasta arie protejată (2018-2020)

A.1.4. Realizarea unui Studiu de evaluare a starii de conservare a speciilor și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, inclusiv elaborarea măsurilor de conservare/management (2018-2020)

A.1.5. Realizarea planurilor/protocoalelor de monitorizare a speciilor și a habitatelor de interes comunitar din aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului (2020)

A.1.6. Elaborarea Planului de management aferent ariei natural protejate ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, in concordanță cu standardele și legislatia in vigoare (2019-2020)

A.1.7. Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planul de Management aferent ariei natural protejate ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, inclusiv aprobarea acestuia de catre MMAP. (2020)

 

Activitatea A.2. 

Activități de consultare, constientizare și informare

Subactivități

A.2.1. Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia (2018-2020)

A.2.2.1. Evaluarea gradului de informare și constientizare a populației privind valorile și semnificatia ariilor protejate – realizarea sondajelor de opinie înainte și după campania de informare și conștientizare (2018-2020)

A.2.2.2. Cresterea gradului de informare și constientizare a comunităților locale din arealul vizat de proiect, cu privire la valorile ariilor naturale protejate, prin organizarea a 7 intalniri publice și distribuirea de materiale de informare și constientizare (2019-2020)

A.2.2.3. Realizarea unui site web pentru aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului. (2018-2020)

A.2.2.4. Creșterea gradului de informare a elevilor și profesorilor din arealul vizat de proiect, cu privire la importanța conservării habitatelor și a speciilor de interes comunitar din ariile naturale protejate vizate, prin organizarea in 7 unități școlare, a unor ateliere de lucru și discuții in cadrul orelor de dirigenție/biologie/geografie (2019-2020)

A.2.2.5. Realizare unui film documentar și a unui film scurt, tip reclama, pentru aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului. (2019)

Activitati 2
Mark Munteanu Toamna in chei
Activitati 1

 

Activitatea A.3.

Întărirea capacității administrative

Subactivități

A.3.1 Sesiuni de instruire - cursuri (1 curs GIS și un curs referitor la managementul conservarii biodiversitătii și un curs practic pe teritoriul ariei naturale protejate cu scopul deprinderii unor tehnici de monitorizare/inventariere a speciilor protejate, care au ca scop cresterea competențelor personalului din Unitatea de Implementare a Proiectului). (2018-2019)

A.3.2 Sistem informatic hardware și software (achizitia unui sistem informatic care să permită stocarea și accesarea la nevoie a datelor colectate de catre experți, validarea studiilor și a rapoartelor pe baza informatiilor stocate) (2018)

A.3.3 Echipamente pentru monitorizarea starii de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din aria vizata de proiect (2018)

 

Activitatea A.4.

Managementul proiectului (planificarea, implementarea și monitorizarea/evaluarea activităților (2018-2020)

 

Activitatea A.5.

Auditul financiar al proiectului (2019-2020)

 

Activitatea A.6.

Elaborarea Cererii de finantare și a DA-urilor aferente contractelor subsecvente Contractului de Finantare (2017-2018)

05 Activitati
Activitati 3
Maramontsport   Activitati